O projektu

Agencija Plain&Hill i kompanija Color Press Group pokrenuli su ovaj projekat 2015. godine sa idejom da pomognemo u promociji aktivnosti koje kompanije, organizacije i pojedinci sprovode u domenu (korporativne) društvene odgovornosti.  Želimo da iskoristimo svoje resurse kako bismo obezbedili veću vidljivost postojećim projektima, da motivišemo kompanije i pojedince da se više posvete ovoj oblasti kao i da kroz praktične primere inspirišemo pokretanje novih projekata.

U Srbiji postoji veliki broj aktivnosti na ovom polju, ali je pod velikim znakom pitanja da li treba informisati javnost o tome, te su profesionalci iz struke često podeljeni po pitanju da li informacije o društveno korisnim akcijama treba objavljivati u medijima. Danas najveći broj informacija o društveno korisnim akcijama završavaju uglavnom samo na internet prezentacijama kompanija i tek pojedine aktivnosti nađu svoj put do medija i javnosti.

Želimo da unesemo pozitivnu promenu na ovom polju. Ideja je da ovo postane centralno mesto gde će biti sasvim normalno da se pojavljuju informacije o aktivnostima kompanija, organizacija i pojedinaca na ovom polju.

Pored internet portala koji tokom godine prati društveno korisne aktivnosti organizujemo i konferenciju CSR Srbija na kojoj sa predstavnicima kompanija, državne uprave, humanitarnih fondacija, međunarodnih organizacija, kao i pojedinaca koji se bave društvenim aktivizmom – dajemo odgovore na pitanja i dileme vezane za aktivnosti na tome da zajedno ovo društvo učinimo boljim mestom za život.

Projekat je orijentisan ka najširoj publici, ali je blago usmeren ka profesionalcima iz struke, koji će moći da budu bolje upoznati sa aktivnostima drugih, što verujemo da će u konačnom zbiru doprineti većem broju društveno korisnih akcija.

Da biste pomogli projektu, šaljite nam tekstove i javite drugima o nama. Hvala unapred.